Grondwet & Wetten RepubliekNL,

per Decreet ingevoerd bij VN - ICC

door IPM DésiréeStokkel.

DésiréeStokkel is voor Nederland de Interim Minister President die WO3 & Burgeroorlog in NL stopt. Geregeld binnen de Verenigde Naties/ BVNL.


MinBZK misbruikt deze wetten in een geheim InterimParlement dat zij bouwen voor De Overlevers van de WTO Wereldoorlog3.
www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/topmanagementgroep

De gang van zaken binnen het Nederlandse Leger & Politie is nogal Barbaars. Zij kiezen ervoor om de WEF - simulatie - Pandemie uit te voeren en het Volk te dwingen onder Total Control te leven van een Dictatoren - regime in de Tweedekamer / Eerstekamer / Rijksoverheid / VNGemeente / Provincies / Rechtspraak / NOS / RTLnieuws / Erasmusmc / DNB

Deze club wil de Genocide uitvoeren.

Ze bouwen een AI -platform voor de Strafketen en verzwijgen dat zij hier voor Total Control gebruiken.


Total control =

Alle burgers gevaccineerd.
Alle burgers worden ge-tracked door Pfizer


Alle medische dossiers zijn in handen van Pfizer - WTO - UN - IMF - Financïele beurzen voor de Maffia.


Alle burgers worden ge - 5G - microwaved.

Alle burgers worden 'geplunderd'; ook hun gedachten - dromen. Hiervoor wordt een AI - gevoels - Robot ingezet.

Straling die van het lichaam afkomt, wordt geínterpreteerd en vertaalt naar een verhaal 'over Wie je bent / Wat je doet / Waarvoor je dit doet / Wat je meemaakt / Wat je er aan verdient...

Burgers worden gestraft door Politie - Defensie - Openbaar Ministerie - Justitie ... obv hun Gestolen gedachten & dromen.


Grondwet-Nederland-2014-Republiek-PolitiekePartijen / BVNL /

Kiesraad-Koningshuis-genocide-ICC-Rechtspraak.pdf'


2022-Wet-Verkiezingen-RepubliekNL-Gekozen-MinisterPresident-Rijksoverheid-Kiesraad-Recht-Stokkel-IPM-ICC-BVNL

Email-Wet-Verkiezingen-RepubliekNL-D66-Rijksoverheid-Gemeente-Kiesraad-WO3-Stoppen-Politie-Stokkel-2022.pdf'


Het is Nu Wereldoorlog 3.
Er is een Burgeroorlog in Nederland.
Defensie werkt alleen voor de Maffia en
moet gedwongen worden het Leven van het Volk te redden
uit Biowapen - Vaccin op 5G zendmast Microwaven - genocide.


Nederland blijft een Onafhankelijke Rechtstaat NL , dankzij Grondwet RepubliekNL
  • Feit dat Desiree Stokkel door de Hogeraad - Clingendael - MinBZK - MinSZW gedwongen is een Rechtszaak te starten bij het Internationaal Strafhof - in 2007 - als zij niet vermoord wil worden door Koningin Beatrix & Politici... is de redding voor het NL volk ... uit Wereldoorlog 3.


  • Stokkel heeft het allerzwaarste bewijs voor corruptie @intlcrimcourt @nato @UN @DNB / SER / VNONCW +++


  • Dit bewijs maakt dat zij nu de Interim Minister President is die de oorlog kan / moet stoppen.


  • Grondwet Republiek & Republiek wetten worden altijd eerst uitgevoerd op Nederlands grondgebied; bij de Nederlandse Arbitrage-RB & Grondwet-Rechtbank.


  • EU -wetgeving is bijna 100% niet - rechtsgeldig
  • doordat de EU het IntlCrimCourt helpt bij het Folteren - doden
  • van Slachtoffers die ICC-rechtszaken starten tegen een VN-lidstaat.


Wij bouwen een Arbitrage-RB & Grondwet- RB

die uitsluitend werken voor het Nederlandse Volk, op NL grondgebied.


Na de Verkiezingen RepubliekNL, heeft het volk heel veel Referendum recht.
Het volk kan de Wetten & Verdragenbank van KoninkrijkNL opschonen dankzij die Referendum recht.Constitution RepublicNL 2014-2016 ICCI Parliament Judiciarycouncil UN.13jan2016.pdf'


Wet-Rechtsysteem-RepubliekNL-april2016-BVNL.pdf'

Wet-Verkiezingen-Referendum-2016-BVNL.pdf'
Ministerie Defensie-Taken-Opruimwet-2-RepubliekNL-UNCommissie-Arbitrage-jan2017-BVNL.pdf'

Wet-365Dagen-Taakstraf-Grondwet-rechtbank-RepubliekNL-2017-BVNL.pdf'

Wet-Ambassadeur-Uitwijzen-RepubliekNL-WAUR2017-Opruimwet6-BVNL.pdf'

Wet-Artikel0-Handel-HandelswetArtikel0RNL2017-RepubliekNL-Opruimwet14-BVNL.pdf'

Wet-BTW-afschaffen-Republiek-NL-WEBTW2017-Opruimwet.pdf'

Wet-CAO-synchroniseren-Ambtenaren-WETCAOsynchramb2017
-Republiek-NL-mei2017-BVNL.pdf'

wet-eu-naast-republieknlopruimwet-1-unarbitrationcommission-2016-BVNL.pdf'

Wet-Gemeente-Belastingloket-RepubliekNL-2017.pdf'

Wet-NL-BREXIT-CETA-werkvolgorde-WENBREXCE2017-Opruimwet-10-april2017.pdf'

Wet-Notaris-Contract-Aandeel-Rechtspersoon-RepubliekNL-WETNOCAR2017-apri-BVNL.pdf'

Wet-Persoonsgebonden-Rolstoel-Gehandicapten-Gemeente-RepubliekNL-13dec2017-BVNL.pdf'

Wet-Politie-RepubliekNL-Opruimwet-4-jan2017-BVNL.pdf'

Wet-Vrijwillige-Castratie-Sex-Freaks-Politie-RepubliekNL-2017-BVNL.pdf'

WetDNAonderzoekRepubliekNLvnDecreetFIODicc=BVNL.pdf'


Wet-Strafbaar-Inkomen-Medisch-Personeel-RepubliekNL-mei2016.pdf'

Wet-Studieloopbaanloket-WetStudieLok-Republiek-NL-mei2017.pdf'

Wet-Uitkering-Basisinkomen-RepubliekNL-2017-WUBR-Opruimwet-7-BVNL.pdf'

Wet-Verdrag-Europese-Octrooien-OPruimwet-3-RepublicNL-jan2017-BVNL.pdf'

Wet-Vrijwilligerswerk-Mantelzorg-Republiek-NL-WEVRIJM2017-Opruimwet-8-BVNL.pdf'

Wet-Volkslied-RepubliekNL-Pastorale-LiesbethList-ramsesShaffy-28aug2017-BVNL.pdf'


EU-Toekomst-proof-Verdrag-Future-proof- Treaty-NationalProtocol-50-50-28aug2017-BVNL.pdf'

Verrdrag-arbitratie-probleem-oplossende-rechtvaardigheid-dec2016-BVNL.pdf'Law-365Days-Community-work-Punishment-Constitution-RepublicNL-2017-BVNL.pdf'
Law-courtsystem-Republic-Netherlands-april2016-BVNL.pdf'
Law-Embassador-Eviction-RepublicNL-WAUR2017-Cleanup-law-6-UNSGAntonioGuterres-BVNL.pdf'
Law-EU-next-RepublicNL-Cleanuplaw-1-UNArbitrationcommission-2017-BVNL.pdf'
Law-European-Patent-Convention-Cleanup-law-3-RepublicNL-jan2017-BVNL.pdf'
Law-Voluntary-castration-Sexoffenders-Police-RepublicNL-2017-BVNL.pdf'


Convention-Arbitration-Problem-solving-Justice-UN-dec2016-BVNL.pdf'
ConventionAntiWarClauseAntiFire2018-BVNL.pdf'
ConventionAntiWarClauseContractAntiFire2018-BVNL.pdf'
ConventionHumanrightsFinancialPoliceArbitrationcourtUN-BVNL.pdf'


ConstitutionUnitedStatesOf

America1june2018-BVNL.pdf'